fbpx

טכנו אופנוע יצירה

32.90 

ערכת יצירה למהנדס הצעיר.

מרכיבים ומבריגים אופנוע באמצעות דיסקיות מתכת ברגים ואומים.

הערכה כוללת 68 חלקים להרכבה ואת כל הכלים הנדרשים על מנת להרכיב את האופנוע.

טכנו אופנוע יצירה

32.90